Κολοκοτρώνη 27,
173 43 Αγ. Δημήτριος Αθήνα
Τηλ.: 210-9707682
Fax: 210-9703467

info@katsina.gr